Opmaak attesten en plannen

Landmeterskantoor Herentals, Hasselt en Heverlee

Opmaak verkavelingsvergunning

met of zonder wegenisontwerp

Door het verkrijgen van een verkavelingsvergunning kan er zekerheid aan de toekomstige koper van een bouwgrond geboden worden dat het perceel ook effectief kan bebouwd worden.

  • Het perceel dient in eerste instantie opgemeten te worden en er wordt een verkavelingsontwerp opgesteld in samenspraak met de klant en de gemeente.

  • Het verkavelingsdossier wordt vervolgens ingediend in het digitaal omgevingsloket en volledig en ontvankelijk verklaard.

  • Hierna wordt er een openbaar onderzoek opgestart, in deze periode is het mogelijk voor burgers om bezwaar in te dienen. Als de gemeente de vergunning verleent verkrijg je een afschrift van de beslissing.

  • Er wordt een mededeling van de beslissing aangeplakt op de plaats van de werken gedurende 30 dagen. Als er binnen de 35 dagen geen beroepsschrift wordt ingediend kan u starten met de werken, deze startdatum dient u mee te delen met de gemeente.

Contacteer ons

Opmaak wijziging van verkavelingsvergunning

Een verkavelingswijziging kan opgemaakt en ingediend worden in het omgevingsloket indien er bv. een wijziging van stedenbouwkundige voorschriften dient te gebeuren aan een bestaande verkaveling of er een herverdeling van loten aan de orde is.

Aanvraag stedenbouwkundig attest

Via een stedenbouwkundig attest verkrijg je zonder risico meer zekerheid over de bouwmogelijkheden op een perceel, voor de aanvraag hiervan hoef je geen eigenaar te zijn. Het stedenbouwkundig attest is 2 jaar geldig.

Opmaak prekadastratie (splitsing van percelen of gebouwen)

Met een aanvraag tot prekadastratie kun je een identificatienummer voor een deel van een goed vragen voor de opmaak van de akte. Hiervoor dient het perceel opgemeten te worden, in samenspraak met de eigenaar van de grond wordt er een ontwerp gemaakt van de voorziene afsplitsing. Indien er een akkoord is worden de documenten opgesteld en ingediend bij het kadaster. Deze hebben vanaf de indiening 20 dagen de tijd om de identificatienummer over te maken.

Opmaak van rooi- en onteigeningsplannen

Deze plannen worden opgemaakt bij bv. de aanleg van een fietspad waarbij er een realisatie dient te gebeuren van de ontworpen rooilijn.

Contacteer ons
Landmeterskantoor Herentals, Hasselt en Heverlee

Interesse in onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.