Plaatsbeschrijvingen

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang/einde huur

Bij aanvang/einde huur

locatieve plaatsbeschrijving

De locatieve plaatsbeschrijving wordt opgemaakt wanneer een onroerend goed wordt verhuurd aan een huurder. Deze beschrijft eveneens gedetailleerd en schriftelijk de staat van een onroerend goed waarin het aan de huurder zal aangeboden worden. De vaststelling gebeurt net voordat de huurder zijn intrede zal doen en best in de situatie dat het pand volledig leeg is om zo alle gebreken voldoende te kunnen vast stellen.

Eveneens zoals bij de constructieve plaatsbeschrijving kan er indien gewenst een nazicht van de plaatsbeschrijving gebeuren. Er zal een begroting worden opgemaakt van de eventuele schade die de uittredende huurder heeft berokkend en indien nodig een berekening van huurverlies tijdens periode van herstelling.

Contacteer ons

Bij aanvang/einde van werkzaamheden

constructieve plaatbeschrijving

De constructieve plaatsbeschrijving wordt opgemaakt voor aanvang der werken. Voor de aanliggende onroerende goederen tegen de betrokken bouwwerf wordt er een schriftelijke vaststelling op papier gezet van de staat van het onroerend goed. Dit bestaat uit een gedetailleerde opsomming van de bevindingen in tekstvorm vergezeld van foto's. Dit geheel beschrijft de reeds bestaande schade van het betrokken goed, bijvoorbeeld: barsten, gebruiksschade, vochtschade, vorstschade,...

Bij beëindiging van de werken kan er indien nodig een nazicht van plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Hierbij wordt dan het bestaande verslag overlopen opdat er geen bijkomende gebreken zijn opgetreden tijdens de duur van de werken.

Contacteer ons
Constructieve plaatbeschrijving

Interesse in onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.