Schattingen

Als beëdigd Landmeter-Expert is het één van onze beroepstaken om schattingen uit te voeren van onroerende goederen. Op deze manier wordt dan ook op een gefundeerde, objectieve en doordachte manier de actuele waarde van het goed bepaald.

Schattingen kunnen worden aangevraagd door particulieren om de waarde van hun onroerend goed te kennen om zo een correcte vraagprijs te kunnen opstellen bij verkoop. Of door kandidaat-kopers om het verslag te kunnen voorleggen bij de bank ten behoeve van het aanvragen van een lening.

Een zogenaamde onderverdeling, de gerechtelijke schattingen, zijn ook één van onze activiteiten binnen dit vakgebied. In vele gevallen worden we hier dan aangesteld door de bevoegde rechtbanken.

Contacteer ons
Schattingen

Interesse in onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.